Шинийг сэдэх бодлогын онол : Мөнгө ба цаг хугацаа

Мөнгө ба цаг хугацаа

Янз бүрийн цаг хугацаа, янз бүрийн хүүгийн түвшингийн үеийн

1,00

төгрөгний ирээдүйн үнэ цэнэ (англиар Future Value буюу FV гэж товчилно)

Өгөгдөл

ногоон өнгөөр

оруулсан бөгөөд тоон утгыг өөрчилж болно.

Үр дүн

улаан өнгөөр

харагдах бөгөөд тоон утгыг өөрчилж болно.

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Жил

1

1,02₮

1,04₮

1,06₮

1,08₮

1,10₮

1,12₮

2

1,04₮

1,08₮

1,12₮

1,17₮

1,21₮

1,25₮

3

1,06₮

1,12₮

1,19₮

1,26₮

1,33₮

1,40₮

4

1,08₮

1,17₮

1,26₮

1,36₮

1,46₮

1,57₮

5

1,10₮

1,22₮

1,34₮

1,47₮

1,61₮

1,76₮

10

1,22₮

1,48₮

1,79₮

2,16₮

2,59₮

3,11₮

15

1,35₮

1,80₮

2,40₮

3,17₮

4,18₮

5,47₮

20

1,49₮

2,19₮

3,21₮

4,66₮

6,73₮

9,65₮

Хадгаламжийн алтан дүрэм

• Аль болох өндөр хүүтэй хадгалуул,

• Аль болох эрт хий,

• Аль болох их хэмжээтэй хий.

Жилийн хүүгийн түвшин APR 6% -ын үр ашигтай (бодит) хүүгийн түвшин

Хүү тооцох давтамж

Т

Бодит хүүний түвшин

Жилд нэг

1,00₮

Хагас жилд нэг

2,00₮

Улиралд

4,00₮

Сар бүр

12,00₮

Долоо хоног тутам

52,00₮

Өдөр бүр

365,00₮

Тасралтгүй

Дээд утга

Янз бүрийн цаг хугацаа, янз бүрийн хүүгийн түвшингийн үеийн

1,00

төгрөгний одоогийн үнэ цэнэ (англиар Present Value буюу PV гэж товчилно)

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Жил

1

0,98₮

0,96₮

0,94₮

0,93₮

0,91₮

0,89₮

2

0,96₮

0,92₮

0,89₮

0,86₮

0,83₮

0,80₮

3

0,94₮

0,89₮

0,84₮

0,79₮

0,75₮

0,71₮

4

0,92₮

0,85₮

0,79₮

0,74₮

0,68₮

0,64₮

5

0,91₮

0,82₮

0,75₮

0,68₮

0,62₮

0,57₮

10

0,82₮

0,68₮

0,56₮

0,46₮

0,39₮

0,32₮

15

0,74₮

0,56₮

0,42₮

0,32₮

0,24₮

0,18₮

20

0,67₮

0,46₮

0,31₮

0,21₮

0,15₮

0,10₮

Хадгаламжиндаа

8%

хувийн хүүтэй нөхцлөөр

5

жилийн дараагаар

100,00

төгрөгтэй болохын тулд яг одоо хэдэн төгрөг хадгалах хэрэгтэй вэ?

Одоогийн үнэ цэнийг бодох ёстой.

N

i

PV

FV

Үр дүн PV=

5

8%

?

100,00₮

68,06₮

Хадгаламжиндаа яг одоо

75,00

төгрөг хийвэл,

5

жилийн дараагаар

8%

хувийн хүүтэй нөхцөлд хэдэн төгрөг болж өсөх вэ?

Ирээдүйн үнэ цэнийг бодох ёстой.

N

i

PV

FV

Үр дүн FV=

5

8%

75,00₮

?

110,20₮

Өгөөжийн дотоод хүүний түвшинг олох

(англиар Internal Rate of Return, буюу IRR гэж товчилно)

IRR нь ирээдүйн орлого, өнөөдийн зардалын одоогийн үнэ цэнийг тэнцүүлдэг хүүний түвшин.

75,00

-өөр сертификат аваад,

5

жилийн дараа

100,00

авбал хэдэн хувийн хүүний түвшинтэй байх вэ гэдгийг олдог.

N

I

PV

FV

Үр дүн i=

5

8%

75,00₮

100,00₮

110,20₮

Газар худалдан авах хөрөнгө оруулалт

10000,0

-төгрөгөөр хэсэг газар худалдан авах боломж байна гэж бодъё.

5

жилийн дараа түүнийг

20000,0

төгрөг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрэв мөнгөө банкны хадгаламжинд

8

-хувийн хүүтэйгээр байрлуулж чадахаар бол газар худалдан авах хэрэгтэй юу?

Энэ тохиолдолд цэвэр өнөөгийн үнэ цэнэ (англиар Net Present Value буюу NPV гэж товчилно)-ийг олно.

• Хэрэв төслийн NPV эерэг бол хөрөнгө оруулалт хийнэ, NPV сөрөг бол хөрөнгө оруулалт

хөрөнгө оруулалт хийхгүй гэдэг дүрмийг санацгаая.

• 5 жилийн дараа авах

20000,0

-төгрөгийн одоогийн үнэ цэнэ хэд вэ?

Санхүүгийн тооны машин дээр FV , n, i –н утгыг оруулаад PV -ын олно.

• Дараа нь түүнийгээ эхний зардал болох

10000,0

-төгрөгтэй харьцуулан авч үзээд аль нь их байгааг харъя.

N

i

PV

FV

Үр дүн PV=

5

8%

?

20 000,00₮

13 611,66₮

• Ийм маягаар газар худалдан авах өртөгийн PV нь

13612

төгрөг болж байна. Үүнийг

10000

-төгрөгтэй харьцуулахад газар худалдан авах нь зүйтэй болж байна. Эндээс NPV нь

3612

-төгрөг болно.

Жишээ. Найзаасаа авах зээл

Өнөөдөр мөнгө оруулаад ямар нэг хугацааны дараа мөнгөө буцааж авдаг хөрөнгө

оруулалтын боломжийн талаар өмнө нь үзсэн.

• Гэтэл олон тохиолдолд санхүүгийн шийдвэрийг эсрэгээр нь ойлгодог.

• Жишээ нь машин авахын тулд

5000

төгрөг зээлэх хэрэгтэй байна гэж бодъё. • Банкны зээлийн хүү жилийн

12

хувь байна. Найз чинь одоо

5000

төгрөг өгөөд

4

жилийн дараа
жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа

жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа

9000

төгрөг өг гэвэл ямар шийдвэр гаргах вэ?

• Юуны өмнө төслийг үнэлэх хүчин зүйлүүдийг зөв тодлорхойлох хэрэгтэй. Эхлээд орох мөнгө

(найзын өгөх мөнгө), үнэлэх гэж байгаа PV

5000

төгрөг.
жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа

жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа

• Хөрөнгө оруулалтаас

4

жилийн дараа өгөх (гарах мөнгө)
жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа

жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа
өгөөд 4
жилийн дараа

9000

төгрөгийн PV,

• Төслийн NPV -ыг тодорхойлох хэрэгтэй болно.

• Капиталын алтернавит өртөг нь

12

(банкны хүүгийн түвшин нь капиталын алтернав өртөгийн хамгийн сайн хувилбар)

мөнгөн урсгалын бүх үзүүлэлтүүд таньд байна.

Одоо PV –г олох

хэрэгтэй

Найз чинь хэдэн хувийн хүүний түвшингээр таньд зээлдүүлэх гэж байсан байна вэ гэдгийг олох

боломжтой. Өгөөжийн дотоод түвшин (англиар Internal Rate of Return буюу IRR гэж товчилно)-гээр олно.

• Капиталын альтернатив өртөгөөс IRR нь төслийн IRR -ээс их бол хөрөнгө оруулалт хийнэ.

• Хөрөнгө оруулалт нэг удаагийнх байвал энэ дүрмийг ашиглаж болно.

• Зээлийн тухай өөрөөр хэлбэл найзынх нь зүгээс яригдаж байгаа бол эсрэгээрээ яригдана.

N

i

PV

FV

Үр дүн PV=

4

12%

?

9 000,00₮

5 719,66₮

N

i

PV

FV

Үр дүн i=

4

?

5 000,00₮

9 000,00₮

#ЧИСЛО!

start=-49 , cViewSize=50 , cPageCount=1

1 сэтгэгдэл:

null
Зочин

ойлгосонгүй

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)